Anunturi de interes public

Codul de etica si conduita profesionala

Conf.   Art. 451 alin. 8) din Codul  administrativ: “Pentru informarea cetatenilor, compartimentele de relatii cu publicul au obligatia de a asigura publicarea principiilor si normelor de conduita pe pagina de internet si de a le […]