Incepand cu data de 1 noiembrie 2016 in Comuna Selimbar vor fi colectate selectiv deșeurile apartinand gospodăriilor, separând hârtia, cartonul, sticla, metalul, plasticul, deșeurile reziduale și cele biodegradabile.
             De la data menționată, in Comuna Selimbar va intra în vigoare noul sistem de gestionare a deșeurilor care, pe lângă colectarea selectivă, presupune și modificări în plata acestui serviciu.
             Acest nou sistem este administrat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu și finanțat din fonduri structurale. Primăria Selimbar este membră a acestei Asociații, alături de celelalte primării din județ.

Pentru efectuarea unui calcul corect, fiecare contribuabil, persoana fizica sau juridica, are obligativitatea ca pana la data de 01 noiembrie 2016 sa depuna declaratia de impunere. Obligativitatea depunerii declaratiei se mentine si asupra chiriasilor imobilelor proprietatea statului / unitatii administrative teritoriale.

Declaratia de impunere se depune in doua exemplare, insotita de copia actului de identitate, in cazul persoanelor fizice sau copia actului de infiintare, in cazul persoanelor juridice. Declaratie de impunere trebuie completata si pentru imobilele aflate in proprietate, inchiriate altor personae fizice sau juridice.

Dupã depunerea declarației de impunere, în care persoanele fizice au scris componența familiei, iar persoanele juridice au înscris tipul de activitate economicã care se desfãșoarã în spațiul respectiv, compartimentul de Impozite si Taxe al Primariei Selimbar va face calculul în baza acestei declarații și va emite decizii de impunere pe care le va trimite prin poștã.

Cuantumul taxei de salubrizare, aferent anului 2016, este:

         – Pentru persoanele fizice – 4,21 lei/ persoană / lună.

          – Pentru persoanele juridice – 372 lei/tonă de deșeuri colectate.

Taxa se va calcula începând cu data de 1 noiembrie 2016. Aceasta poate fi achitată la ghiseul Primariei Selimbar. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se va aproba anual prin hotarare a Consiliului Local Selimbar.

Termenul de achitare a taxei pentru anul 2016 este 15 decembrie 2016.

Anul 2016 este primul an de aplicare a noii taxe și de aceea, prin excepție, termenul limitã de platã a taxei aferente lunilor noiembrie și decembrie este 15 decembrie. În anii urmãtori, taxa se va plãti trimestrial, adicã termenele de platã vor fi urmãtoarele: 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 octombrie.  

Dacă taxa nu va fi plătită, sau va fi plătită cu întârziere, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală de 1% din suma datorată/lună.

 

Formularele de declaratie de impunere se ridica de la Primaria Selimbar sau pot fi descarcate de pe site-ul Primariei Selimbar ( www.primariaselimbar.ro ).

Declaratia poate fi trimisa si pe mail la adresa taxe@primariaselimbar.ro, dupa printare, semnare si scanare, impreuna cu copie dupa Ceretificat Inregistrare Firma (CUI) pentru persoane juridice sau copie Carte Identitate (CI) pentru persoane fizice .

Grigore Razvan

Inspector – Departamentul Impozite si Taxe Locale

Primaria Selimbar

 

Contact : 0269 560001 , int. 142

  Nota informare salubrizare (453,0 KiB, 2.083 hits)

  HCL 64 regulament salubrizare (1,1 MiB, 2.253 hits)

  DECLARATIE DE IMPUNERE - persoane fizice (13,6 KiB, 3.732 hits)

  DECLARATIE DE IMPUNERE - persoane fizice cu imobil închiriat persoanelor juridice (13,0 KiB, 1.762 hits)

  DECLARATIE DE IMPUNERE - persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice (13,2 KiB, 1.524 hits)

  DECLARATIE DE IMPUNERE - utilizatori non-casnici (65,9 KiB, 1.925 hits)

 

In cazul in care situatia sufera modificari de la depunerea primei declaratii, puteti completa o declaratie rectificativa:

  DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE - persoane fizice (13,4 KiB, 1.692 hits)

  DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE - persoane fizice cu imobil închiriat persoanelor juridice (13,3 KiB, 1.441 hits)

  DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE - persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice (13,3 KiB, 991 hits)

  DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE - utilizatori non-casnici (67,4 KiB, 1.186 hits)