Nr. H.C.L./ Data adoptarii Hotararea Consiliului Local Selimbar Modul indeplinirii
125/26.10.2018 privind modificarea statului de functii, a statului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Selimbar si a serviciilor publice de interes local, ca urmare a reorganizarii activitatii institutiei publice – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
126/26.10.2018 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit de interes general al Comunei Selimbar – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar si de comisia aprobata prin Hotarare.
127/26.10.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Selimbar nr. 99/13.07.2018 privind insusirea variantei finale a proiectului Stemei Comunei Selimbar, judetul Sibiu – dusa la indeplinire de catre Serviciul de Administratie Publica Locala
128/26.10.2018 privind pretul de pornire la licitatie/negociere pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a U.A.T. Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Cadastru si Agricultura si R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.
129/26.10.2018 privind aprobarea executiei a bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III 2018 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
130/26.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A. -Districtul IV Selimbar, pentru anul 2018 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar si R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului.
131/26.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Selimbar, pe anul 2018 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
132/26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila obiectivul de investitii ”LUCRARI DE REPARATII GARD, BAZA BUNGARD , INCLUSIV POARTA” – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
133/23.10.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarea sedinta  a Consiliului Local Selimbar – dusa la indeplinire de catre consilier local Oana Cornel
134/28.11.2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in C.F. nr. 106833 Selimbar, domeniul privat al Comunei Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Cadastru si Agricultura
135/28.11.2018 privind stabilirea unor masuri pentru activitatiile de predare-primire a suprafetelor de teren cu vegetatie forestiera, de pe raza comunei Voineasa, judetul Valcea, inscrise in Titlul de Proprietate  nr. 01/28.01.2002, ce au facut obiectul litigiilor civile, aflate pe rolul instantelor judecatoresti – in curs de  indeplinire de catre Serviciul de Administratie Publica Locala
136/28.11.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Selimbar pe anul 2018 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
137/28.11.2018 privind mandatarea reprezentantului Primăriei comunei Șelimbăr  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECO” Sibiu să voteze ,,împotriva” aprobării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Sibiu – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
138/28.11.2018 privind mandatarea reprezentantului Primăriei comunei Șelimbăr  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECO” Sibiu să voteze ,, împotriva” aprobării încheierii Actului adițional nr.2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr.178/17.05.2016 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
139/28.11.2018 privind mandatarea reprezentantului Primăriei comunei Șelimbăr  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECO” Sibiu să voteze ,, împotriva” aprobării încheierii Actului adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
140/28.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarea sedinta  a Consiliului Local Selimbar – dusa la indeplinire de catre consilier local Lazar Nicolae
141/07.12.2018 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului nr. 26683/12.09.2017 pentru documentatia nr. 37/2016 PUZ+RLU – Construire locuinte unifamiliale si cuplate P+1E+M, imprejmuire si bransamente utilitati, in judetul Sibiu, comuna Selimbar, sat Selimbar, str. Unirii, nr. F.N., teren identificat prin C.F. Selimbar nr. 102020, C.F. Selimbar 108215, CF Selimbar 102992, investitori Dudau Stefan Liviu, Dumitrescu Victor-Marius, Schell Thomas si Schell Rosemarie prin imputernicit Bordi Lehel, beneficiar Primaria comunei Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
142/07.12.2018 privind aprobarea documentatiei nr. 164/2017 din aprilie 2018 PUZ+RLU – “Construire imobil spatiu expozitional si de vanzare, comert, servicii, depozitare”, in jud. Sibiu, comuna Selimbar, sat Selimbar,  str. Soseaua Sibiului nr. 12-22, inscris in CF Selimbar nr. 102507, nr. cad. 102507, nr. top. 1050/8 cu suprafata de 20.408 mp., investitor: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., beneficiar Primaria comunei Selimbar, precum si stabilirea unor masuri urbanistice – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
143/07.12.2018 privind aprobarea documentatiei NR. 12/2017 PUZ+RLU Construire locuinte colective P+3E cu dotari aferente si comasare teren, pe teren situat in judetul Sibiu comuna Selimbar sat Selimbar str. Ion Ratiu FN, identificat prin CF Selimbar 109862, CF Selimbar 103375, investitor S.C. Avantaj 10 S.R.L. prin imputernicit Luca Melania si S.C. Exela Concept S.R.L., beneficiar:Primaria comunei Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
144/07.12.2018 privind aprobarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturala 2018 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
145/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarea sedinta  a Consiliului Local Selimbar – dusa la indeplinire de catre consilier local Botezatu Filip
146/18.12.2018 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie/negociere pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a UAT Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Cadastru si Agricultura si R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.
147/18.12.2018 privind aprobarea aprobarea alocarii prin transfer din bugetul local pe anul 2018 a unor sume pentru completarea fondurilor proprii ale unitatii de cult Parohia Ortodoxa Bungard, din comuna Selimbar, jud. Sibiu – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
148/18.12.2018 privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului nr. 46915 din 23.11.2018 pentru documentatia nr. 87/2017 PUZ+RLU – „Urbanizare zonă construire locuințe colective cu dotări aferente” în Jud. Sibiu, Comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr, str.Mihai Viteazu nr. 290, identificat prin CF nr.106960 Selimbar, nr.cad.5108, nr.top 288/6, investitor Vecerzan Tiberiu și Vecerzan Liliana, beneficiar: Primaria comunei Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
149/18.12.2018 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Șelimbăr și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârile Consiliului Local Șelimbăr nr.11/2000 și 12/2000 – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
150/18.12.2018 privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului nr. 31793 din 07.09.2018 pentru documentația din iunie 2017 PUZ+RLU- “Comasare și lotizare locuințe cuplate, împrejmuire și branșamente utilități” în jud. Sibiu, comuna Șelimbăr, sat Mohu, FN, identificat prin CF 110505 Șelimbăr, nr. cad. 110505, nr. top 110505, investitor Răhăian Dumitru, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
151/18.12.2018 privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului nr. 31789 din 07.09.2018 pentru documentația nr. ACCA 09U/2018 PUZ+RLU- “Construire bloc D+P+7E cu parter comercial, branșamente și utilități” în jud. Sibiu, comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr, FN, identificat prin CF Șelimbăr 100164, CF Șelimbăr 110447, CF Șelimbăr 106580, CF Șelimbăr 107824, CF Șelimbăr 103497, CF Șelimbăr 100171, CF Șelimbăr 102434, CF Șelimbăr 102432, CF Șelimbăr 102808, CF Șelimbăr 103487, CF Șelimbăr 103007, CF Șelimbăr 102958, CF Șelimbăr 108231, CF Șelimbăr 110449, investitori: Popa Cornelia-Iuliana/Popa Ioan-Gabriel, Mocan Maria-Chivuța/Mocan Ionuț-Miron, Feldeș Teofil, Natanail Daniel-Constantin, Jida Mădălina, Jida Cătălina, Moitzi Adriana-Laura, SC Catalunya Construct 2015 SRL, Ciuban Ionuț-Alexandru/Ciuban Cătălina, Jida Mărioara, beneficiar Primăria Comunei Șelimbăr – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
152/18.12.2018 privind modificarea HCL 101/13.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică a investiției – faza Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE DRUM INTRAVILAN BUNGARD” – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
153/18.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică a investiției – faza Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE ZONA PROMENADA ÎNTRE MIHAI VITEAZU ȘI OCTAVIAN GOGA INTERSECȚIE CU GEORGE COȘBUC” – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
154/18.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică a investiției – FAZA Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI DE REȚELE HIDROEDILITARE, ILUMINAT PUBLIC ȘI CABLAJ METROPOLITAN PE STRADA DECEBAL „ – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Arhitect Sef, Urbanism, Amenajarea teritoriului si Tehnic
155/18.12.2018 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Șelimbăr, jud.Sibiu și stabilirea unor măsuri de organizare a activității acesteia – in curs de indeplinire de catre Serviciul de Administratie Publica Locala si comisia aprobata prin Hotarare
156/18.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Șelimbăr pe anul 2018 – dusa la indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
157/18.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea sedinta a Consiliului Local Selimbar – dusa la indeplinire de catre viceprimar Craciun Iulia Catalina
158/27.12.2018 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie/negociere/picior pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici privind masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a UAT Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Cadastru si Agricultura si R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.
159/27.12.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 156/2017 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2018, din fondul forestier proprietatea Comunei Selimbar – dusa la indeplinire de catre Compartimentul Cadastru si Agricultura si R.P.L. Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.
160/27.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul Comunei Selimbar, judetul Sibiu – in curs de  indeplinire de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei comunei Selimbar
161/27.12.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarea sedinta  a Consiliului Local Selimbar – dusa la indeplinire de catre viceprimar Craciun Iulia Catalina in cadrul sedintei extraordinare din data 09.01.2019