Consilierii locali din Șelimbăr au votat la ultima ședință, la propunerea primarului Marius Grecu, scoaterea la licitație a închirierii ștrandului ”Piscina Vestala” din Veștem. Durata contractului de chirie va fi de patru luni, până în luna octombrie, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de sezon, prin acordul părților. ”Închirierea se face în scopul utilizării cu destinația de agrement și alimentație publică, iar programul de funcționare va fi de luni până duminică (inclusiv), în intervalul orar 10 – 20”, se arată în hotărârea aprobată de consilieri.

Prețul de la care pornește licitația este de 5.000 de lei pe lună, licitația urmând să aibă un pas de licitare de 500 de lei. ”Întârzierea la plată mai mare de 30 de zile, dă dreptul locatorului să ceară în justiție rezilierea contractului de închiriere, fără punere în întârziere și alte formalități, debitorul rămânând, în continuare ținut la plata majorărilor, până la achitarea completă a datoriei”, se mai arată în hotărâre. În plus, viitorul chiriaș trebuie să asigure, printre altele, pentru copiii de sub 14 ani un preț al biletului de intrare de maxim 5 lei.

Licitația se va desfășura în data de 11 iunie 2018, la ora 14, la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr. Înscrierea la licitație se va face până la data de 11 iunie 2018, ora 13.00. Garanția de participare este de o mie de lei și se va achita la casieria Primăriei.

În cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți cel puțin doi participanți cu oferte valabile, licitația se va organiza din nou în termen de cinci zile lucrătoare. ”Nu se vor putea înscrie la licitație participanții care, fiind declarați câștigători în cadrul unor licitații anterioare organizate de Primăria comunei Șelimbăr sau de un serviciu din subordinea Consiliului Local al comunei Șelimbăr, nu au efectuat contractele aferente”, se mai arată în hotărârea votată de consilier