DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE - Anexa 6 Model 06 (89,1 KiB, 31 hits)

  DECLARAŢIE DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE -FIZICE - Anexa 2 Model 02 (87,2 KiB, 50 hits)

  DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE-FIZICE - Anexa 3 Model 03 (108,1 KiB, 44 hits)

  DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE-FIZICE - Anexa 8 Model 08 (90,1 KiB, 35 hits)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (195,8 KiB, 729 hits)

  DECLARATIE-DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (356,8 KiB, 612 hits)

  DECLARATIE-DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (281,1 KiB, 500 hits)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone (328,9 KiB, 610 hits)

  DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE NEREZIDENȚIALE CU DESTINAȚIE MIXTĂ (493,2 KiB, 616 hits)

  DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (342,2 KiB, 777 hits)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren (203,6 KiB, 553 hits)

  ACTE NECESARE IN CAZUL DOBANDIRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE ÎN RO (73,5 KiB, 75 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ AUTOTURISM ADUS DIN STRĂINĂTATE (73,8 KiB, 56 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL (56,2 KiB, 61 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL DOBÂNDIT PRIN CONSTRUIRE (72,9 KiB, 49 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE (90,5 KiB, 53 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ TEREN (73,5 KiB, 52 hits)

  ACTE NECESARE PENTRU INSTRAINARE MIJLOACE DE TRANSPORT (71,6 KiB, 77 hits)

  ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL (147,2 KiB, 108 hits)