DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE - Anexa 6 Model 06 (89,1 KiB, 60 hits)

  DECLARAŢIE DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE -FIZICE - Anexa 2 Model 02 (87,2 KiB, 85 hits)

  DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE-FIZICE - Anexa 3 Model 03 (108,1 KiB, 71 hits)

  DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE-FIZICE - Anexa 8 Model 08 (90,1 KiB, 58 hits)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (195,8 KiB, 781 hits)

  DECLARATIE-DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (356,8 KiB, 636 hits)

  DECLARATIE-DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (281,1 KiB, 523 hits)

  DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone (328,9 KiB, 649 hits)

  DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE NEREZIDENȚIALE CU DESTINAȚIE MIXTĂ (493,2 KiB, 643 hits)

  DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (342,2 KiB, 834 hits)

  DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren (203,6 KiB, 578 hits)

  ACTE NECESARE IN CAZUL DOBANDIRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE ÎN RO (73,5 KiB, 100 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ AUTOTURISM ADUS DIN STRĂINĂTATE (73,8 KiB, 81 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL (56,2 KiB, 83 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL DOBÂNDIT PRIN CONSTRUIRE (72,9 KiB, 66 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE (90,5 KiB, 70 hits)

  ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ TEREN (73,5 KiB, 72 hits)

  ACTE NECESARE PENTRU INSTRAINARE MIJLOACE DE TRANSPORT (71,6 KiB, 114 hits)

  ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL (147,2 KiB, 163 hits)