Primăria comunei Șelimbăr, prin S.C. URBAN TEAM S.R.L. în colaborare cu S.C. CP CONSULT GRUP S.R.L. lucrează la studiul de fundamentare cu caracter consultativ pentru elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Șelimbăr.

Cetățenii comunei sunt invitați să completeze chestionare pentru ca specialiștii care realizează Planul Urbanistic General să știe exact ce așteptări există din partea populației. Chestionarele la care vă rugăm să răspundeți vizează identificarea problemelor zonale, a aspectelor disfuncționale și evidențierea opțiunilor celor care locuiesc și lucrează în comună, precum și altor persoane care sunt interesate de viitorul ei – informații prioritare pentru analiza-diagnostic, alături de cele ale altor studii aflate în lucru (mediu, infrastructură tehnico-edilitară, mobilitate, etc). Rezultatele acestei analize, precum și informații referitoare la viitoarele evenimente de consultare de pe parcursul elaborării Planului Urbanistic General, vor fi disponibile pe site-ul comunei Șelimbăr.

 

Planul Urbanistic General (PUG) este instrumentul principal al activităţii de urbanism la nivel local prin care administrația publică locală urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a teritoriului administrat, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial şi cu aspiraţiile locuitorilor. De asemenea, PUG are un caracter director şi de reglementare, stabilind modul de zonificare a teritoriului administrativ, stabilind și delimitând teritoriul intravilan, zonele protejate, naturale şi antropice, condiţiile de construibilitate şi zonele cu restricţii. Activitatea de urbanism trebuie să se desfăşoare pe baza principiului colaborării și parteneriatului, transparenţei, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi cel dezvoltării durabile, conform căruia deciziile generației prezente nu trebuie să compromită dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi la dezvoltare proprie.

Vă adresăm rugămintea de a completa, până la data de 10 martie 2019 cel târziu, chestionarul corespunzător (din cele de mai jos) cu opiniile, percepțiile și propunerile dumneavoastră,  a căror analiză va servi specialiştilor urbanişti şi autorităţii locale în acest demers. Vă mulțumim că doriți să contribuiți la organizarea dezvoltării comunei Șelimbăr și la armonizarea intereselor întregii comunități!

 

A- Chestionar locuitori comuna Șelimbăr

B- Chestionar persoane cu loc de muncă în comuna Șelimbăr

C – Chestionar persoane interesate comuna Șelimbăr