Consiliul Local Șelimbăr a dat la ultima ședință un acord de principiu
pentru asocierea comunei Șelimbăr cu localitatea Roșia pentru
constituirea în comun a unui Ocol Silvic, având ca obiectiv principal
de activitate administrarea fondului forestier al celor două unități
administrativ teritoriale. Prin această hotărâre de Consiliu Local,
primarul Marius Grecu este mandatat să efectueze toate demersurile
necesare în vederea realizării acestui obiectiv. ”Considerăm că
alături de colegii noștri din Roșia vom putea gestiona mai bine
pădurile pe care comuna Șelimbăr le are în administrare”, spune
primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

”Potrivit art. 12 din Legea nr. 46/2008, fondul forestier proprietate
publică a unităților administrativ-teritoriale se administrează prin
ocoale silvice private care funcționează ca regii autonome de interes
local cu specific exclusiv silvic. (…) Gestionarea durabilă a
pădurilor, indiferent de forma de proprietate se face prin ocoale
silvice autorizate. Ocolul silvic privat aplică strategia națională î
domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și
dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică și
privată a unităților administrative care îl administrează. Ocoalele
silvice private, înființate prin asocierea de unități
administrativ-teritoriale care au în proprietate fond forestier se pot
constitui numai sub formă de regii publice locale”, scrie în raportul
de specialitate anexat Hotărârii, semnat de către primarul Marius
Grecu.

Pădurile comunei Șelimbăr se află acum administrarea în Ocolul Silvic
Valea Sadului R. A.