SC Urban Team SRL București va fi societatea care va crea PUG-ul comunei Șelimbăr, în urma selecției făcute printr-un dosar de achiziție publică, depus la Sistemul Electronic de Achiziție Publică (SICAP). Valoarea estimată a contractului de servicii ce se va atribui este de 1.150.000 lei, fără TVA. ”Acest demers este o prioritate atât a mea, cât și a Consiliului Local Șelimbăr, pentru că ne dorim stabilirea unor norme clare pentru urbanismul din Șelimbăr. Vrem să oprim dezvoltarea haotică, ne dorim mai multe locuri de parcare, mai multe zone verzi și o proiecție de viitor a felului în care se poate dezvolta localitatea noastră”, a declarat primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

Prin noul PUG, Șelimbărul își propune pe termen scurt stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate; zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri și altele.

Pe termen mediu și lung se are în vedere evoluţia în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu, traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean, zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind, stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire și delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.