Un proiect de hotărâre prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice a Studiului de fezabilitate pentru ”Rețele hidro-ediliare, iluminat public și cablaj metropolitan” în satul Bungard, strada La Troci urmează să fie votat de consilierii locali.
În urma acestei investiții se introduce rețea de apă și canalizare pe o suprafață de până în 260 de metri, se introduce rețea de canalizare de 330 de metri și se vor monta, după îngroparea cablajului metropolitan 25 de stâlpi de iluminat cu Led.
”Cazuele care au determinat promovarea investiției sunt capacitatea portantă necorespunzătoare, regimul de scurgere a apelor deficitar, partea carosabilă nu are pante transversale, apa din precipitații stagnează pe suprafața de rulare și lipsa lucrărilor de întreținere”, se arată în Referatul de aprobare.
”Prin punerea în funcțiune a iluminatului public și cablajului metropolitan, locatarii străzii vor beneficia de iluminat pe timpul nopții și cablaj metropolitan pentru modernizarea cât mai eficientă a rețelelor de telefonie, internet, etc”, se mai arată în document.