Buletin de avertizare 28.05.2019 (165,6 KiB, 10 hits)

  Buletin de avertizare 24.05.2019 (148,3 KiB, 13 hits)

  INFORMARE (unknown, 8 hits)

  Buletine de avertizare 09.05.2019 (1,4 MiB, 15 hits)

  Buletine de avertizare 10.04.2019 (2,1 MiB, 29 hits)

  ANUNȚ-prevenirea aparitiei toxiinfectiilor alimentare (819,2 KiB, 32 hits)

  Buletine de avertizare 02.04.2019 (1,5 MiB, 41 hits)

  Respectarea exigentelor fitosanitare impuse cartofilor (673,5 KiB, 35 hits)

  Buletin de avertizare 18.03.2019 (116,3 KiB, 36 hits)

  Buletin de avertizare 08.03.2019 (632,4 KiB, 33 hits)

  CALENDAR TARGURI SI PIETE (144,1 KiB, 41 hits)

  MĂSURA 8 INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR ÎMPĂDURITE ȘI ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA VIABILITĂȚII PĂDURILOR (235,5 KiB, 69 hits)

  DECLARATIE PENTRU COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL PERSOANA JURIDICA (92,7 KiB, 99 hits)

  DECLARATIE PENTRU COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL PERSOANA FIZICA (84,4 KiB, 75 hits)

  CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA (23,9 KiB, 82 hits)

  CERERE ELIBERARE ADEVERINTA CI (15,6 KiB, 76 hits)

  Buletin de avertizare - rozatoare (107,9 KiB, 99 hits)

  BULETIN DE AVERTIZARE 61/1.10.2018 (684,8 KiB, 116 hits)

  INFORMARE (1,9 MiB, 147 hits)

  ANUNT STROPIRE CULTURI CU AZOT (305,9 KiB, 158 hits)

  INFORMARE INSTRUIRE PRIMIRE CERERI UNICE 2018 (4,1 MiB, 260 hits)

  ANUNT SCAPA sistem de colectare a ambalajelor provenite de la produsele de protectie a plantelor (935,1 KiB, 276 hits)

  Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate pentru anul 2018. (912,4 KiB, 200 hits)

  HOTARARE. (1,9 MiB, 318 hits)

  COMUNICAT DE PRESĂ (7,4 MiB, 313 hits)

  DECLARATIE PENTRU COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL-PERSOANA FIZICA (13,1 MiB, 386 hits)

  DECLARATIE PENTRU COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL PERSOANA JURIDICĂ (12,3 MiB, 328 hits)

  Ordin privind constituirea Comisiei mixte de exaluare a pagubelor (13,3 MiB, 1.118 hits)

  Campanie de informare a potentialilor cultivatori de soia conventionala (7,6 MiB, 329 hits)

  ANUNȚ (15,9 MiB, 465 hits)

  BULETIN DE AVERTIZARE (6,3 MiB, 377 hits)

  INFORMARE (2) (2,2 MiB, 356 hits)

  INFORMARE 2 (12,3 MiB, 360 hits)

  INFORMARE (8,3 MiB, 344 hits)

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente.

Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) 5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
(2) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării;
Totodată la Registru agricol se înregistrează și Contractele de arendare;

Documente ce se eliberează de la Registrul agricol:
1.    Adeverințe necesare eliberării cărții de identitate;
2.    Adeverințe necesare radierii de autoturisme;
3.    Adeverințe necesare încheierii contractelor de utilități;
4.    Adeverință de stare materiale pentru următoarele:
-subvenții  pentru terenuri sau animale;
-accesarea de fonduri europene;
-burse scolare,
-CASS,
-deduceri de impozit, etc

Adeverințele se eliberează în baza Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind eliberarea adeverințelor și certificatelor.

5.    Atestate de producător;
6.    Bilete de adeverire a proprietății animalelor;

Acte necesare pentru eliberarea de adeverințe:
-C.I. titular;
-C.I. beneficiar ;
-cerere scrisa tip;
-taxa de 4 LEI  la caseria Primariei Selimbar;

Acte necesare pentru eliberarea Atestatului  de producător agricol şi a Carnetului de comercializare:

– Avizul consultativ eliberat de către o structură asociativă din agricultură constituită la nivel judeţean, înregistrată la Primăria Şelimbăr.
– Actele de identitate ale membrilor gospodăriei care solicită înscrierea pe Atestatul de producător agricol .
– cereri scrise tip- de la registrul agricol
– taxa de eliberare a Atestatului de producător agricol-80 lei/an calendaristic  la caseria Primăriei Șelimbăr

Structurile asociative înregistrate la Primăria Comunei Şelimbăr sunt următoarele:

-Asociaţia Crescătorilor de albine-filiala Sibiu

-Federaţia Naţională a Sindicatelor din agricultură, alimentaţie, tutun, domenii şi servicii conexe “Agrostar”.