Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu, le propune consilierilor locali pentru ședința din această lună lista cu lucrările de interes local la care vor participa persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. ”Conform prevederilor legale, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local. Având acestea în vedere, am inițiat un proiect de lege prin care propunem un plan de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 la care persoanele care intră în această categorie le vor presta”, a anunțat primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu.

În planul de acțiuni și lucrări de interes local au fost trecute 12 obiective: reabilitarea islazului comunei, întreținere zone instituții, lucrări de curățare manuală a albiilor; pârâurilor de pe raza comunei; lucrări de întreținere a centrului civic al localității; lucrări de întreținere a zonei adiacente, școlii cu clasele I-VIII, a grădiniței cu program normal, dispensarul uman; lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice; lucrări de întreținere a zonei adiacente Școlii cu clasele I-IV Veștem, a grădiniței cu program normal Veștem, căminulului cultural Veștem; lucrări de întreținere a zonei adiacente grădiniței cu program normal Mohu, a Căminului cultural Mohu; lucrări de întreținere a zonei adiacente grădiniței cu program normal Bungard, a Căminului cultural Bungard; lucrări de curățare a resturilor vegetale de pe marginea drumurilor comunale; alte activități de interes și utilitate publică.