Consiliu Local al Comunei Șelimbăr urmează să voteze la ședința de vineri 29 mai, un proiect  prin care perioada pentru depunerea cererilor de acordare a lemnului de foc către populație se prelungește până la data de 20 iunie 2020. Conform proiectului, lemnele vor fi livrate în perioada 31 mai – 31 decembrie, iar cererile pot fi depuse și online.

Cetățenii pot depune solicitarea la Registratura Primăriei sau pe e-mail la adresa: contact@primariaselimbar.ro.  Pot beneficia de lemn de foc pentru consumul propriu, persoanele fizice cu domiiliul în comuna Șelimbăr, care completează o cerere tip,  pe care o pot găsi la Compartimentul Registratură al Primăriei Șelimbăr sau o pot descărca și on-line de pe site-ul www.primariaselimbar.ro.

Solicitantul nu trebuie să figureze cu restanțe la Serviciul de Taxe și Impozite al comunei din anii precedenți, cu excepția debitelor din amenzi care au fost contestate în termen și nu au fost soluționate de instanțele competente. De asemenea contribuabilul trebuie să mai facă dovada faptului că gospodăria pentru care solicită subvenție beneficiază de sistem de încălzire cu material lemnos.

Lemnul pentru foc se poate acorda spre vânzare către populație o singură dată pe an, iar cantitatea maximă acordată spre vânzare este de 5 metri cubi anual pe familie, dar nu mai mult de 10 metri cubi anual pe gospodărie.