Primăria Șelimbăr are cod etic. Care sunt normele de conduită față de cetățeni și colegi

Codul de etică și conduită profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei Șelimbăr, aprobat de consiliul local, prevede o serie de norme sociale, astfel încât instituția să asigure activități de calitate. Codul stabilește principii și reguli morale la care aderă tot personalul din cadrul Primăriei Șelimbăr, atât funcționari publici, cât și personalul contractual. Obiectivul codului este de a crea un cadru organizațional bazat pe valori și a unui climat etic adecvat activității profesionale.

Valorile fundamentale la care aderă personalul Primăriei Șelimbăr, conform codului, sunt: prioritatea interesului public, profesionalism, imparțialitate, deschidere și transparență, obiectivitate, bună-credință și confidențialitate.

Principiile care guvernează comportamentul personalului primăriei sunt: principiul supremației Constituției și a legii; principiul priorității interesului public; principiul egalității de șanse și de tratament; principiul profesionalismului; principiul imparțialității și independenței; principiul integrității morale; principiul libertății gândirii și a exprimării; principiul cinstei și a corectitudinii; principiul loialității față de instituție; principiul deschiderii și transparenței și principiul responsabilității și răspunderii.

Totodată, angajații au de respectat norme etice, precum ”conduita în relațiile cu cetățenii” – ”salariații au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale. Persoanelor cu care intră în contact”. Altele se referă la interdicția de a accepta daruri sau alte avantaje, asigurarea unui serviciu public de calitate, păstrarea secretului de stat, obiectivitate în luarea deciziilor, utilizarea responsabilă a resurselor primăriei și altele.

Codul etic al poate fi văzut aici – http://2020.primariaselimbar.ro/wp-content/files/Cod_etic.pdf