Consilierii locali au decis scoaterea la licitație chiria piscinei Vestala pentru următorii doi ani. Decizia a fost luată în ședința de consiliu local extraordinară din 10 aprilie. Durata închirierii este de doi ani, pentru perioada 15 mai 2019 – 14 mai 2021, iar prețul de la care începe licitația este de 30.000 de lei pe an (2.500 de lei pe lună).
Condițiile impuse de administrația locală din Șelimbăr sunt printre altele: programul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 10 – 22, depășirea acestuia putând avea loc doar cu acordul prealabil al proprietarului. Pentru fiecare zi de întârziere a chiriei se percep penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi, calculate la valoarea chiriei neachitate, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii chiriei datorate. Întârzierea la plată mai mare de 30 de zile dă dreptul proprietarului să rezilieze unilateral contractul de închiriere, fără punere în întârziere și alte formalități. Viitorul proprietar va avea obligația de a achita facturile la utilități, să folosească substanțe pentru întreținerea apei din piscină fără a pune în pericol sănătatea și siguranța consumatorilor, să obțină toate avizele și autorizațiile necesare funcționării în legalitate, inclusiv autorizația PSI, să încheie un contract cu o firmă de pază.

Prețul de intrare pentru copiii sub 14 ani nu poate fi mai mare de 5 lei de copil, se mai arată în proiectul de hotărâre aprobat de consilieri.

Licitația se va desfășura în data de 23 aprilie 2019, ora 14, la sediul Primăriei Șelimbăr, strada Mihai Viteazu, nr. 234.

Înscrierea la licitație se va face, la sediul Primăriei, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii consiliului local prin care se aprobă caietul de sarcini, până la data de 23 aprilie 2019, ora 12. În vederea participării la licitație, ofertanții trebuie să achite la casierie Primăriei Șelimbăr garanția de participare de 1.000 de lei. În cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației nu sunt prezenți cel puțin 2 participanți cu oferte valabile (respectiv să depună toate documentele solicitate), licitația se va organiza din nou în termen de 5 zile lucrătoare