Administrația locală din Șelimbăr scoate la licitație un spațiu cu destinația farmacie. Contractul cu actualul chiriaș expiră, iar primarul Marius Grecu propune Consiliului Local menținerea acestui serviciu pentru locuitorii din Mohu și în următorii trei ani.

Proiectul de hotărâre privind închirierea imobilului, proprietate publică a Comunei Șelimbăr, cu destinația de farmacie/punct farmaceutic, în suprafață de 28,8 mp și suprafață comună de 10,065 mp, reprezentând jumătate din suprafața totală de 20,13 mp, figurează pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de la sfârșitul acestei luni.  Prețul minim de pornire a licitației este de șase lei pe metru pătrat, pe lună.

La licitație pot participa doar persoanele interesate care îndeplinesc condițiile stabilite în metodologie și au depus oferte în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Caietul de sarcini costă 50 de lai, iar în vederea participării, ofertantul va depune o garanție de participare în valoare echivalentă cu contravaloarea a două chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim de la care pornește licitația. Prețul minim al chiriei este de 233,19 lei pe lună, iar garanția de participare este de 466,38 lei.

Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt cel mai mare nivel al chiriei peste prețul minim solicitat pentru chirie (pondere 40%), capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al disponibilităților bănești (pondere 40%), protecția mediului înconjurător: declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului (20%).