Administrația locală Șelimbăr invită publicul să transmită observații și propuneri cu privire la intenția de elaborare a Planului Urbanistic General (PUG) al localității.

Perioada de consultare publică se va desfășura în perioada 08.11.2017 – 12.12.2017, iar mesajele pot fi transmise la numărul de telefon: 0269 560 001;  Fax: 0269 560 295, direct la sediul Primăriei Șelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 234 sau pe e-mail la adresa contact@primariaselimbar.ro. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei comunei Șelimbăr și prin anunț publicat pe pagina de internet: www.primariaselimbar.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului, până la aprobarea PUG, sunt:

Etapa pregătitoare

Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

Etapa elaborării propunerilor

Etapa aprobării pug

 

Conform Legii 350/2001, Art. 46, P.U.G.-ul va cuprinde reglementări atât pe termen scurt, cât și mediu și lung, astfel:

Pe termen scurt:

Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

Zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

Zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

Stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

Formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

Zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

Pe termen mediu și lung

Evoluţia în perspectivă a localităţii;

Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind

Prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.