Pentru obținerea acordului și/sau autorizației de funcționare persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale și persoanele juridice vor depune o cerere tip (anexa 2-3), la care vor anexa următoarele documente:

 • Actul constitutiv (statut) sau Rezoluția Directorului Oficiului Registrului Comerțului de înregistrare în Registrul Comerțului  a Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderii Familiale, Întreprinderii Individuale, emisă în baza O.U.G. NR. 44/2008 – copie,
 • Certificatul Unic de Înregistrare – copie,
 • Certificatul Constatator pentru punctul de lucru supus autorizării, emis în temeiul Legii nr. 359/2004, de către Oficiul Registrului Comerțului – copie,
 • Autorizație de la Direcția de Sănătate Publică sau negație- copie,
 • Autorizație de la Direcția Sanitar- Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau negație – copie,
 • Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor ISU sau negație- copie,
 • Autorizație de mediu sau negație – copie,
 • Dovada ocupării legale a domeniului public/privat al comunei Șelimbăr sau a spațiului unde se desfășoară activitatea (titlu de proprietate, contract de închiriere, comodat, locație, abonament ocuparea domeniului public etc) – copie,
 • Extras CF de dată recentă – nu mai vechi de 3 luni cu înscrierea funcțiunii de spațiu cu altă destinație, decât aceea de locuință – copie,

*Excepție –  situațiile în care punctul de lucru se află într-o construcție provizorie (chioșc), pentru care este necesară numai autorizația de construire pentru amplasarea chioșcului;

 • Schița cu spațiul în care se va desfășura activitatea cu menționarea încăperilor și a suprafețelor – copie,
 • Contract de salubritate sau dovada impunerii / plății privind taxa de salubrizare, – copie,

Informatii suplimentare> inspector Romeo Cristea tel. 0269.560.001 (orele 08.30-14.00 luni-joi)

  DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE ACTIVITATI ECONOMICE - Anexa 4 Model 04 (169,8 KiB, 954 hits)

  DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE ACTIVITATI ECONOMICE - Anexa 7 Model 07 (169,6 KiB, 1.022 hits)

  Hotararea nr. 153 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici in Comuna Selimbar (11,7 MiB, 3.856 hits)

  acte necesare pt acord si autorizatie (14,1 KiB, 1.939 hits)

  Anexa OG 99 DIN 2000 CODURI CAEN (19,0 KiB, 1.422 hits)

  Anexa nr 2 cerere eliberare acord si aut fct temp (17,5 KiB, 1.794 hits)

  Anexa nr 3 cerere eliberare autorizatie de functionare (14,4 KiB, 1.952 hits)

  Anexa 6 program dupa ora 22 (13,2 KiB, 948 hits)

  Anexa nr 7 vecini. (12,9 KiB, 1.048 hits)

  Anexa nr 8 solutionare situatie juridica (13,0 KiB, 894 hits)

  Anexa nr 9 declaratie detinere acorduri avize autorizatii (14,8 KiB, 1.287 hits)