Consilierul local Cornel Oană a fost ales viceprimar al comunei, în urma ședinței extraordinare desfășurată joi, 3 decembrie. În prima ședință a noului consiliu local s-au stabilit, de asemenea, și componența comisiile de specialitate: Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului și turism, Comisia pentru activități economico – financiare, juridică și de disciplină și Comisia pentru activități social culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, tineret și sport.