ANUNȚ

 

În atenția părinților / tutorilor legali / reprezentanţilor legali care au depus dosare de înscriere a copiilor cu vârsta de peste 3 ani la Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr pentru 2021- 2022:

 

Primarul Comunei Șelimbăr Marius Grecu, împreună cu direcțiunea Școlii Gimnaziale ֦ Mihai Viteazu ” Șelimbăr, în vederea soluționării rapide și favorabile a situației dosarelor celor 50 de copii, cu vârsta de peste  3 ani care au fost respinse la finalul etapei I, conform calendarului înscrierii în învățământul preșcolar 2021-2022,

Prin prezenta vă aducem la cunoștința faptul că am identificat o soluție în sensul înființării a două noi grupe cu program prelungit care vor include preșcolarii cu vârstă de peste 3 ani.

În ceea ce privește situația copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani, precizăm faptul că aceștia vor fi înscriși la noua grădiniță care va avea sediul pe strada Doamna Stanca, în momentul finalizării și autorizării acesteia.

Primăria Comunei Șelimbăr intenționează să dea în folosință grădinița de pe strada Doamna Stanca cât mai repede posibil, având o capacitate de peste 120 de locuri și de asemenea va demara lucrările pentru construirea unei alte grădinițe în cartierul Tineretului din Comuna Șelimbăr cu o capacitate de 150 de locuri și termen de finalizare în anul 2022.

Totodată, menționăm faptul că Primăria Comunei Șelimbăr face demersuri pentru identificarea altor spații și terenuri care să poată fi  amenajate cu destinația de unitate de învățământ.