Conf.   Art. 451 alin. 8) din Codul  administrativ:

Pentru informarea cetatenilor, compartimentele de relatii cu publicul au obligatia de a asigura publicarea principiilor si normelor de conduita pe pagina de internet si de a le afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice, …”

 

  Codul de etica si conduita profesionala (1.004,6 KiB, 382 hits)