Cifrele bugetului comunei Șelimbăr

Consilierii locali au votat în ședința ordinară din luna aprilie bugetul comunei Șelimbăr. Conform documentelor care au însoțit proiectul de hotărâre, localitatea se va baza pe anul 2019 pe un buget total de  55,142 milioane de lei.

Datele bugetului pe 2019

Venituri curente – 26.841 mii lei, din care veniturile fiscale sunt în sumă de 23.940 mii lei, iar din acestea, 484.000 lei reprezintă impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital, 6.782 mii lei – impozite și taxe pe proprietate, 4.060 mii lei – impozite și taxe bunuri și servicii, 28.000 lei – alte taxe și impozite fiscale.

Veniturile nefiscale propuse a fi în sumă de 2.901 mii lei, provin în principal din venituri din proprietate – 360.000 lei; venituri din vânzări de bunuri și servicii – 2.541 mii lei (recuperarea cheltuielilor de judecată, taxe speciale, amenzi, penalități, taxe extrajudiciare de timbru, imputații, despăgubiri, etc)

Cotele defalcate din impozitul pe venit alocate comunei Șelimbăr sunt estimate la 12.586 mii lei. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată repartizate comunei Șelimbăr sunt în valoare totală de 326 mii lei.

Subvențiile primite de la bugetul de stat în sumă de 75,96 mii lei sunt formate din subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru susținerea sănătății, respectiv asistența medicală comunitară.

Veniturile proprii încasate din anii precedenți și neutilizate, reprezintă excedentul bugetului locale în sumă de 33.913.870.000 lei. Acest excedent se utilizează cu scopul de a finanța investiții în Comuna Șelimbăr pentru anul 2019.

Cheltuielile stabilite în sumă de 55.519.610.000 lei, reprezintă pentru secțiunea de funcționare suma de 21.483,9 mii lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare suma de 34.036,42 mii lei.

Pentru cheltuielile reprezentând bunuri și servicii, dotări cu echipamente electronice de calcul, actualizări licențe, dotări sediul primăriei, materiale, etc a fost propusă suma de 2.842,22 mii lei. Cheltuielile de personal sunt în sumă de 3.951,35 mii lei.

La capitolul alte servicii publice generale suma propus este de 355,61 mii lei, din care pentru cheltuielile de personale suma propusă este de 318,50 mii lei.

Pentru Ordine publică suma propusă este de 1.258,46 lei, din care pentru cheltuielile de personale suma propusă este de 950,50 mii lei.

La capitolul învățământ, suma propusă este de 1.411,24 mii lei, din care pentru cheltuieli privind bunuri și servicii, dotări cu echipamente, materiale, etc s-a prevăzut suma de 809,90 mii lei, pentru burse 24 mii lei, iar pentru lucrări de investiții necesare unei bune desfășurări a activității didactice, suma de 476,31 mii lei.

La capitolul sănătate, din bugetul local se finanțează cheltuieli de personal a asistentului medical comunitar în sumă de 68.96 mii lei,.

La capitolul cultură, recreere și religie, se propune suma de 5.125,19 mii lei, din care:

–        404,97 mii lei pentru cheltuielile cu funcționarea și întreținerea și investițiile la Căminele Culturale de pe raza comunei;

–        708,03 mii lei pentru lucrările de întreținere a parcurilor, zonelor verzi și bazele sportive și de agrement;

–        1.512,8 lei pentru agenda culturală, sportivă, susținerea cultelor religioase (Agenda culturală – 712,8 mii lei, agenda sportivă – 500 mii lei, susținerea cultelor religioase – 300 mii lei, investiții pentru baza sportivă și agrement – 2.439,50 mii lei)

La capitolul asigurări și asistență socială s-a alocat suma de 1.671,21 mii lei, din care 914,5 mii lei pentru cheltuieli de personal, 728 mii lei pentru plata indemnizații persoane cu handicap, 7.000 lei pentru acordarea de ajutoare încălzire cu lemne.

La capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică, suma propusă este de 5.954,15 mii lei, necesară asigurării iluminatului public, executarea obiectivelor de investiții noi și în continuare, la întreținerea rețelelor de apă i a investițiilor în rețelele de apă, pentru buna funcționare a serviciilor de dezvoltare publică în comuna Șelimbăr.

La capitolul Acțiuni generale economice și comerciale, suma propusă este de 661,80 mii lei, reprezentând cheltuieli cu materiale și investiții pentru combaterea inundațiilor și alte fenomene ale naturii.

La capitolul transporturi suma propusă este de 29.066,98 mii lei, din care 26.664,14 mii lei pentru investiții în infrastructură stradală și 2.402,84 mii lei pentru lucrările de întreținere a infrastructurii stradale.