Strada Iulia Maniu și Alea Libertății au primit avizarea pentru introducerea rețelelor de apă și canalizare. În ultima ședință de Consiliu Local, s-a votat documentația tehnico-economică pentru faza Studiu de Fezabilitate pentru introducerea rețelelor hidro-edilitare pe strada Iuliu Maniu și pe Aleea Libertății.

În cazul străzii Iuliu Maniu, este vorba de o investiție de 475 mii lei, pentru 800 de metri de conducte pentru alimentare cu apă și canalizare. ”Lipsa unui sistem de alimentare cu apă și a unui sistem de colectare a apelor uzate constituie un mare neajuns pentru comunitate, ceea ce determină un standard redus al vieții cotidiene și un ritm lent de dezvoltare în zonă. Investiția promovează o dezvoltare durabilă și concură la îmbunătățirea infrastructurii, accesul la serviciile publice de bază pentru populație, dezvoltarea și modernizarea localității, îmbunătățirea calității mediului, creșterea stării de sănătate a populației”, se arată în motivarea investiției.

Pentru Aleea Libertății este preconizată o investiție de 385 mii lei. Aleea este delimitată de strada Unirii și strada I. Macrea, iar  în prezent, pe stradă există rețele de apă-canal doar parțial, urmând a se realiza o prelungire a rețelei de distribuție apă cu 110 m, a rețelei de canalizare menajeră cu 116 m și a rețelei de canalizare pluvială cu 192 m.