Anunț privind demararea procedurilor în vederea achizitionarii prin cumparare de către Comuna Șelimbăr a unor terenuri în localitatea Șelimbăr,  în zona str. Doamna Stanca și în zona str. Pictor Nicolae Brana

Primaria Comunei  Selimbăr anunță intenția de a cumpara un teren în localitatea Șelimbăr, zona str. Doamna Stanca, identificată în perimetrul cuprins în schița anexata în HCL nr. 65 din 30 iunie 2017 (www.primariaselimbar.ro), conform investiției “cumparare teren in vederea constructiei de  gradiniță, cresa, parc de joaca – Str. Doamna Stanca”, cu suprafața de 4000 mp., aprobat în bugetul local la sursa de finantare 02, capitolul 65.02.71.01 cu nr. 66320/07.03.2018 și un teren în localitatea Șelimbăr, zona str. Pictor Nicolae Brana, identificată în perimetrul cuprins în schița anexată, care face parte din HCL nr. 64 din 30 iunie 2017 (www.primariaselimbar.ro), conform investiției “cumparare teren în vederea constructiei de  gradiniță, cresa, parc de joaca – Str. Pictor Nicolae Brana”, cu suprafața de 400 mp. aprobat în bugetul local la sursa de finantare 02, capitolul 65.02.71.01 cu nr. 66320/07.03.2018  

Oferta de cumparare a terenurilor va fi facută publică prin afișare pe site-ul Primariei Selimbăr și la sediul Primariei Selimbăr pentru o perioada de 30 de zile. Totodata va fi publicată oferta de cumparare de teren în mass-media locală

Ofertele pot fi depuse, începand cu data de 21.05.2018 până la data de 19.06.2018, la Registratura Primariei Comunei Selimbăr, str. Mihai Viteazu, nr.234, de luni pană joi în intervalul orar 8:30-13:00

Informatii suplimentare pot fi obținute prin email: contact@primariaselimbar.ro sau telefonic: 0269/560001 interior 111.