Chestionar privind nevoia de antreprenoriat social in mediul rural

 

Chestionarul a fost elaborat pentru realizarea unei cercetări cu privire la oportunitatea înființării de întreprinderi de economie sociala in mediul rural, principalii factori care pot influenta decizia de antreprenoriat, riscurile care pot apărea cu ocazia înființării de întreprinderi de economie sociala, nevoile sociale care pot fi acoperite prin înființarea de întreprinderi sociale in comunitățile din mediul rural, categoriile de afaceri necesare a fi realizate in mediul rural.

Chestionarul este realizat de Asociatia pentru Implicare Sociala si Dezvoltare Durabila.
Răspunsurile sunt confidențiale.

Durata de completare a acestui chestionar este de aproximativ 10 minute.
La finalizarea studiului, puteți primi un sumar al acestuia dacă doriți.