Consiliul Local Șelimbăr a hotărât la inițiativa primarului Marius Grecu aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al comunei Șelimbăr, pentru anii fiscali 2018, 2019 și 2020. Scutirea se aplică în procent de 100% sub forma scutirilor aferente impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe teren datorate bugetului local Șelimbăr, conform legii în vigoare.

 

Ajutorul de minimis este ajutorul acordat unei entități, întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică, care nu depășește valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 1000.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contracost.

 

Numărul estimat de beneficiari ai schemei de minimis este de 30 de întreprinderi. Valoarea totală estimată a acestui ajutor care va fi acordat este de aproximativ 8,330 milioane de lei, pe toată durata celor trei ani. Din impozitul pe clădiri – 5,850 de milioane, iar din impozitul pe teren – 2,480 milioane de lei.