In atentia persoanele beneficiare de ajutoare alimentare, Poad 2015-2016, care nu se prezinta la Compartimentul de asistenta sociala pana la data de 09.09.2016 in vederea ridicarii acestora, vor fi redistribuite persoanelor stabilite pe liste initiale, conform art. 3, din H.G. 799/2015.